СОП: Стандардни Оперативни Процедури

од Игор Дамчевски

Во хотелската и ресторанската индустрија каде што добрата и конзистентна услуга е клучот на успехот, Стандардните Операитвни Процедути играат голема улога.

Што се Стандардни Оперативни Процедури – СОП?

Стандардните оперативни процедури се сет на полиси и протоколи на хотелот или ресторанот, кои се во пишана форма што е лесно достапна до сите вработени. Вообичаен СОП се состои од наведени стандарди и процедури кои ги објаснуваат чекорите на справување со задачата. Во процедурите се вклучени сите вработени и нивните задачи на работната позиција.

Целта на СОП на хотелот или ресторанот е да се подобри искуството на гостинот. Стандардните оперативни процедури го прават ова преку тоа што ги едуцираат и обучуваат вработените како да се справат со секоја ситуација на најдобар и најефикасен начин. Доколку работната средина на сите вработени е конзистентна и осмислена од највисокото ниво на менаџментот, хотелите и рестораните ќе осигурраат позитивна средина за гостите.

Во компетитивната индустрија на хотелите и рестораните, стандардните оперативни процедури помагаат во остварувањето на ветувањата направени во рекламниот материјал и маркетингот. СОП обезбедува постојана услуга на исто ниво секој пат кога гостинот повторно ќе го посети објектот.

Стандарните опреативни процедури се прават во долг временски период, бидејќи е потребно нивно тестирање и евалуација со цел да бидат успешни. Во хотелската индустрија, најголем успех имаат СОП кога се практикуваат додека се подготвуваат.

Прирачник за хотели во пресрет на најавеното олеснување на мерките против Коронавирусот

Во соработка со Regent Hospitality Consulting
Информирајте се како правилно да го припремите вашиот објект за ефикасно справување со COVID-19
ПРЕЗЕМИ ГО ПРИРАЧНИКОТ
* Според препораките на Светската Здравствена Организација
close-link